Skip to content

Sekcia Diabetológia

Ako civilizačné ochorenia označujeme ochorenia, ktoré sa v ľudskej populácii veľmi rozšírili a stávajú sa častou príčinou smrti. Medzi tieto choroby zaraďujeme metabolické ochorenia – diabetes mellitus (DM), poruchu glukózovej tolerancie, obezitu a ochorenia srdca a ciev. Príčinami civilizačných chorôb sú degradované životné prostredie, nesprávne návyky obyvateľstva s nesprávnou životosprávou, vysoká spotreba alkoholu, fajčenie, sedavý spôsob života, množstvo povinností, stereotypov, stresov, vyhorenie a únava. Jednotlivé civilizačné ochorenia medzi sebou súvisia a ovplyvňujú sa. Až 75 % pacientov s diabetes mellitus zomiera na kardiovaskulárne ochorenia.

Cukrovka je ochorenie, ktoré vzniká poruchou tvorby hormónu nazývaného inzulín, prípadne jeho nedostatkom. Inzulín je produkovaný podžalúdkovou žľazou, pankreasom, a tým je organizmus neschopný prijatú glukózu zužitkovať. Toto ochorenie sa objavuje bez ohľadu na vek čoraz častejšie a vyskytuje sa v dvoch formách.

Diabetes prvého typu – vyskytuje sa predovšetkým u detí, a preto sa často nazýva aj detský diabetes alebo detská cukrovka. Jej výskyt u dospelých však takisto nie je ničím ojedinelý. V priebehu tohto ochorenia sa produkuje inzulín v nedostatočnom množstve. Je to spôsobené tým, že vlastný organizmus ničí pankreas, ktorý inzulín vytvára, takže ide o autoimunitné ochorenie.
Diabetes druhého typu – vyskytuje sa najmä u dospelých a detí trpiacich nadváhou, prípadne obezitou. V prípade tohto typu cukrovky má organizmus zníženú citlivosť na inzulín, ktorého sa, naopak, produkuje zbytočne veľa. Ak vám diagnostikujú tento typ cukrovky, je potrebné upraviť stravu a pohyb, schudnúť, brať predpísané lieky a dodržiavať zdravý životný štýl.

Pre odbornú verejnosť

MedConnect je profesijna medicínska sieť, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.

Dia