Skip to content

Sekcia Kardiologické ochorenia

Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia v našej populácii. Nezdravý životný štýl, stres, nedostatok športu a oddychu spôsobujú, že srdcové ochorenia už nie sú raritou ani u mladých ľudí.

Moderná medicína vie kardiovaskulárne ochorenia liečiť ak sú správne diagnostikované. Je potrebné poznať vlastné kardiovaskulárne riziko, možnosti jeho ovplyvnenia a nastavenia správnej liečby.

Základné kardiologické vyšetrenie je indikované u každého pacienta, ktorý má príznaky bolestí na hrudi, ťažkého dýchania pri námahe, poruchy srdcového rytmu, známu ischemickú chorobu srdca, prekonal infarkt myokardu, alebo pocity „vynechávania srdca“.
Vyšetrenie na kardiológii sa taktiež doporučuje u každého pacienta s vysokým krvný tlakom, ktorý nereaguje na bežnú liečbu, pri zadýchavaní sa pri námahe, ale aj v pokoji, a taktiež pri opuchoch dolných končatín.
Kardiologické vyšetrenie je vhodné aj na prevenciu odhalenia tzv. civilizačných ochorení, so zhodnotením, BMI, TK, TF, EKG a základným biochemickým vyšetrením krvi (glykémia, lipidy, minerály), za účelom prevencie závažnejších kardiovaskulárnych ochorení.

Pre odbornú verejnosť

MedConnect je profesijna medicínska sieť, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.

Kardio