Skip to content

Linka pre zdravie od Dôvery – 0850 850 888

Využite telefonické poradenstvo o cukrovke, vysokom krvnom tlaku, srdcovom zlyhávaní, nadváhe a obezite. Služba je bezplatná, platí sa len cena hovoru.

Tlačová konferencia – Projekt týždeň prevencie

Miesto: Korzo reštaurácia, Bratislava
Termín: 3. máj 2023 o 09:00 hod.

VIAC

„Kardiologický deň“

Každý pondelok je venovaný kardiologickým ochoreniam a informáciám súvisiacich s ochoreniami srdca. Každý pondelok nájdete článok alebo informáciu o kardiológii na našej webstránke a sociálnej sieti pod profilom Týždeň prevencie 2023.

VIAC

„Gastroenterologický deň“

Každý utorok je venovaný gastroenterologickým ochoreniam a informáciám súvisiacich s ochoreniami tráviaceho traktu. Každý utorok nájdete článok alebo informáciu o gastroenterológii na našej webstránke a sociálnej sieti pod profilom Týždeň prevencie 2023.

VIAC

„Diabetologický deň“

Každá streda je venovaná cukrovke a informáciám súvisiacich s diabetom, nadváhou a obezitou. Každú stredu nájdete článok alebo informáciu o diabetológii na našej webstránke a sociálnej sieti pod profilom Týždeň prevencie 2023.

VIAC

„Imunologicko-alergologický deň“

Každý štvrtok je venovaný imuno – alergologickým ochoreniam a informáciám súvisiacich s alergiami a intolerciami. Každý štvrtok nájdete článok alebo informáciu o „imunológii – alergológii“ na našej webstránke a sociálnej sieti pod profilom Týždeň prevencie 2023.

VIAC

„Deň o očkovaniach“

Každý piatok je venovaný téme očkovanie, pričom ide o odporúčané a na Slovensku povinné očkovania pre deti a dospelých. Každý piatok nájdete článok alebo informáciu o „očkovaní“ na našej webstránke a sociálnej sieti pod profilom Týždeň prevencie 2023.

VIAC

„Deň o obezitológii“

Každá sobota je venovaná téme obezita. Každú sobotu nájdete článok alebo informáciu o obezite na našej webstránke a sociálnej sieti pod profilom Týždeň prevencie 2023.

VIAC
Home

Čo je projekt Týždeň prevencie?

Kontinuálne vzdelávanie verejnosti o zdraví a ochoreniach.

Názov projektu je síce Týždeň prevencie, ale v skutočnosti ide o celoročný projekt, ktorý sa venuje zdieľaniu informácií a edukácii verejnosti, všeobecných i odborných lekárov. V roku 2024 rozbiehame už jeho 2. ročník.

MedConnect – profesijná medicínska platforma pre LEKÁROV, bez laickej verejnosti.

  • Odborná a sociálna sieť pre lekárov a spolupracovníkov
  • Odborné publikácie
  • Záznamy z aktuálnych slovenských konferencií
  • Edukačné projekty
  • Odborné spoločnosti
  • Odborné pracovné skupiny
FB_cover_Medconnect_520x360-pxl

Týždeň prevencie 2023 Postupne pridávame aj ďalšie medicínske oblasti

Kardiologické ochorenia vrátane krvného tlaku a bolestí

Kardiológia

Kardiologické ochorenia vrátane krvného tlaku a bolestí
Gastroenterologické ťažkosti a ochorenia

Gastroenterológia

Gastroenterologické ťažkosti a ochorenia
Cukrovka vrátane obezity

Diabetológia

Cukrovka vrátane obezity
Imuno – alergologické ochorenia vrátane autoimunitných ochorení

Imunológia-alergológia

Imuno – alergologické ochorenia vrátane autoimunitných ochorení
Očkovanie – povinné a odporúčané očkovania

Očkovanie

Očkovanie – povinné a odporúčané očkovania
Obezita a ťažkosti s ňou súvisiace

Obezitológia

Obezita a ťažkosti s ňou súvisiace

Odborní garanti projektu Každá terapeutická oblasť má odborného garanta

Pre odbornú verejnosť

MedConnect je profesijna medicínska sieť, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.

Home