Skip to content

Tlačová konferencia Projekt týždeň prevencie

Miesto: Korzo reštaurácia, Bratislava
Termín: 3. máj 2023 o 09:00 hod.

Kontaktná osoba:
Adriána Kováčechová
kovacechova@amedi.sk

Fotogaléria z podujatia

Každá terapeutická oblasť má odborného garanta, ktorí sú zároveň ambasádormi projektu. Garanti jednotlivých špecializácií:

Partneri