Skip to content

Tlačová konferencia Projekt týždeň prevencie

Miesto: Korzo reštaurácia, Bratislava
Termín: 3. máj 2023 o 09:00 hod.

Kontaktná osoba:
Adriána Kováčechová
kovacechova@amedi.sk

Záznam z podujatia

Mnohé z ochorení, ktoré najviac trápia Slovákov sú preventabilné. Čo to znamená? Že sú odvrátiteľné, lekári ich dokážu včas odhaliť, ak prídeme na preventívnu prehliadku alebo sa zdôveríme s prvými problémami. Cieľom podujatia Týždeň prevencie je zlepšovať postoj verejnosti k vlastnému zdraviu, vzdelávať verejnosť v oblasti prevencie na základe odborných informácií a pomáhať budovať dôveru medzi lekármi a pacientmi.

Fotogaléria z podujatia

Každá terapeutická oblasť má odborného garanta, ktorí sú zároveň ambasádormi projektu. Garanti jednotlivých špecializácií:

Partneri