Skip to content

Čo môžete od tohto projektu očakávať? 6 terapeutických oblastí – 6 základných ochorení – 6 dní v týždni

Všetky informácie a príspevky pochádzajú od lekárov, špecialistov a odborníkov z oblasti medicíny a sú založené na najlepšej praxi a vedomostiach.

 • Pondelok

  „Kardiologický deň“

  „Kardiologický deň“

  Každý pondelok je venovaný kardiologickým ochoreniam a informáciám súvisiacich s ochoreniami srdca. Každý pondelok nájdete článok alebo informáciu na našej webstránke a sociálnej sieti pod profilom Týždeň prevencie 2023.

 • Utorok

  „Gastroenterologický deň“

  „Gastroenterologický deň“

  Každý utorok je venovaný gastroenterologickým ochoreniam a informáciám súvisiacich s ochoreniami tráviaceho traktu. Každý utorok nájdete článok alebo informáciu na našej webstránke a sociálnej sieti pod profilom Týždeň prevencie 2023.

 • Streda

  „Diabetologický deň“

  „Diabetologický deň“

  Každá streda je venovaná cukrovke a informáciám súvisiacich s diabetom, nadváhou a obezitou. Každú stredu nájdete článok alebo informáciu na našej webstránke a sociálnej sieti pod profilom Týždeň prevencie 2023.

 • Štvrtok

  „Imunologicko-alergologický deň“

  „Imunologicko-alergologický deň“

  Každý štvrtok je venovaný imuno – alergologickým ochoreniam a informáciám súvisiacich s alergiami a intolerciami. Každý štvrtok nájdete článok alebo informáciu na našej webstránke a sociálnej sieti pod profilom Týždeň prevencie 2023.

 • Piatok

  „Deň o očkovaniach“

  „Deň o očkovaniach“

  Každý piatok je venovaný téme očkovanie, pričom ide o odporúčané a na Slovensku povinné očkovania pre deti a dospelých. Každý piatok nájdete článok alebo informáciu o „očkovaní“ na našej webstránke a sociálnej sieti pod profilom Týždeň prevencie 2023.

 • Sobota

  „Deň obezitológie“

  „Deň obezitológie“

  Každá sobota je venovaná téme obezita. Každú sobotu nájdete článok alebo informáciu o „obezite“ na našej webstránke a sociálnej sieti pod profilom Týždeň prevencie 2023.

Čo očakávame od projektu Očakávania projektu

Tyzdenprevencie.sk je spravodajské médium pre verejnosť o zdraví a ochoreniach vo vybraných terapeutických oblastiach: kardio, gastro, dia, imuno-alergo a očkovanie.


Komunikačná platforma cielená pre verejnosť, pacientov a lekárov a zlepšenie komunikácie a vzdelanostnej úrovne o zdraví a esenciálnosti prevencie.

Vyvolať skutočný záujem a aktivity verejnosti o zdravie a zahodiť prístup „Mňa sa to netýka, nič ma nebolí“.
Zdieľať informácie, ktoré vyvrátia hoaxy a mýty a založia uvedomelý prístup k vlastnému zdraviu „doma“.
Zlepšiť komunikáciu medzi jednotlivými lekármi.
Zlepšiť komunikáciu medzi pacientmi a lekármi – zlepšiť dôveru.
Snaha eliminovať „Dr. Google“ diagnostikovanie a naučiť sa rozoznávať skutočné príznaky ochorení v dostatočnom predstihu.
Zvýšiť empatiu, dôveru a pokoru s úctou k obom smerom – zvýšiť vzájomné pochopenie pacientov a lekárov.

Pre odbornú verejnosť

MedConnect je profesijna medicínska sieť, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.

Očakávania