Skip to content

Každá terapeutická oblasť má odborného garanta, ktorí sú zároveň ambasádormi projektu. Odborní garanti projektu

Pre odbornú verejnosť

MedConnect je profesijna medicínska sieť, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.

Odborní garanti