Skip to content

Slovník

A

 • Abdominálny – brušný
 • Acidóza – prekyslenie organizmu
 • Adenokarcinóm – zhubný nádor zo žľazových buniek
 • Adjuvantná liečba – je to ďalšia liečba, napríklad po operácii
 • Aeróbny – za prítomnosti kyslíka
 • Agorafóbia – chorobný stav z pobytu v otvorenom priestore
 • Alergén – cudzorodá látka, väčšinou bielkovinovej povahy, na ktorú organizmus reaguje precitlivene
 • Alergia – precitlivenosť na určitý vonkajší podnet, imunitne sprostredkovaná s tvorbou IgE protilátok
 • Alzheimerová choroba – najčastejšia forma demencie (mozgovej degenerácia)
 • Amyloidóza – hromadenie amyloidu v tkanivách
 • Aminosalicyláty – lieky, používané pri liečbe zápalových ochorení čreva
 • Anafylaxia – závažná, život ohrozujúca alergická reakcia
 • Androgény – mužské hormóny
 • Anémia – nízky množstvo hemoglobínu v krvi
 • Antacída – lieky, ktoré neutralizujú kyselinu v žaúdku
 • Antihistaminiká – lieky, používané na liečbu alergii
 • Antihypertenzíva – lieky, na zníženie krvného tlaku
 • Antioxidanty – látky, ktoré chránia bunky pred oxidačným stresom
 • Ateroskleróza – zápalové ochorenie ciev spojené s ich zníženou priechodnosťou
 • Atrofia – zmenšenie buniek, tkaniva alebo orgánu
 • Atrofická gastritída – chronický zápal sliznice žalúdka

B

 • Bariatrická chirurgia – operácie tráviaceho systému, ktorých cieľom je zníženie hmotnosti
 • Besnota – rabies, akútne vírusové ochorenie zvierat, prenosné na človeka po uhryznutí nakazeným zvieraťom (pôvodca ochorenia: Lyssavirus)
 • Bezlaktózová diéta – strava s úplným vylúčením mlieka, mliečnych výrobkov, masla a potravín so skrytou laktźou
 • Bielkovinové diéty – strava s vysokým obsahom bielkovín a nízkym obsahom tukov a cukrov
 • Bipolárna afektívna porucha – duševná porucha s chronickými výkyvmi nálad medzi mániou a depresiou
 • BMI – „body mass index“, index telesnej hmotnosti
 • Brušný týfus – bakteriálne horúčkové ochorenie, ktoré postihuje tenké črevo (pôvodca ochorenia: Salmonella typhi)

C

 • C-reaktívny proteín – CRP, marker, ktorý stúpa pri zápalovej reakcii v organizme
 • CA (skratka) – karcinóm
 • Celiakia – autoimunitné ochorenie, kedy je organizmus precitlivený na lepok v potrave
 • Cirhóza – poškodenie pečeňového tkaniva s následnou stratou funkcie pečene
 • Cirkadiánny rytmus – 24-hodinový cyklus
 • Crohnova choroba – zápalové ochorenia čreva

Č

 • Čierny kašeľ – pertussis, akútne ochorenie dýchacích ciest a typickým dlhotrvajúcim záchvatovitým kašľom (pôvodca ochorenia: Bordatella pertussis)

D

 • Delírium – porucha vedomia s poruchou správania a pozornosti
 • Demencia – získané chorobné oslabenie rozumových schopností, kvôli zániku nervových buniek
 • Detská obrna – poliomyelitída, akútne vírusové ochorenie, ktoré vyvoláva obrnu kostrového svalstva (pôvodca ochorenia: Poliovirus)
 • Diabetes mellitus 1.typu – DM1, cukrovka 1.typu, autoimunitné chronické ochorenie pankreasu s absolútnym nedostatkom inzulínu
 • Diabetes mellitus 2.typu – DM2, cukrovka 2.typu, komplexná metabolická porucha spracovania glukózy s relatívnym nedostatkom inzulínu
 • Diabezita – súbežný výskyt obezity a diabetu
 • Dialyzačná liečba – liečba, ktorá nahrádza funkciu obličiek a odstraňuje škodlivé látky z krvi
 • Dilatácia – rozšírenie
 • Diskriminácia – nerovnosť pri zaobchádzaní s jednotlivými osobami
 • Dispenzácia – zhotovenie a vydávanie lieku
 • Divertikulitída – zápal vychlípených častí stien hrubého čreva
 • Dysbióza – narušený priaznivý pomer jednotlivých mikroorganizmov
 • Dysplázia – zmenený tvar alebo veľkosť pôvodných buniek

E

 • Endokrinná žľaza – žľaza s vnútorným vylučovaním
 • Endotel – vnútorná výstelka ciev
 • Epidemiológia – vedný odbor, ktorý skúma výskyt a príčiny chorôb

F

 • Fekálno-orálny prenos – prenos črevných nákaz do úst a tráviaceho systému
 • Fermentácia – rozkladanie stravy pôsobeným enzýmov črevných baktérii
 • Fibrilácia predsieni – najčastejšia predsieňová arytmia
 • Flatulencia – plynatosť
 • Framinghamská štúdia – štúdia, ktorá začala v roku 1948 a napomohla identifikovať rizikové faktory vzniku srdcovo-cievnych chorôb
 • Ftaláty – látky používané na zmäkčovanie plastov

G

 • Galaktóza – jednoduchý cukor, ktorý je súčasťou laktózy
 • Generalizovaná úzkostná porucha – opakovaný výskyt nekontrolovateľných obáv a úzkostí s potením a nevoľnosťou
 • Glukokortikoidy – steroidné hormóny, v liečba sa používajú na potlačenie zápalových reakcii
 • Glukóza – „hroznový cukor“, rýchly zdroj energie pre organizmus
 • Glykogén – polysacharid, zásobný zdroj energie pre organizmus
 • Granulóm – zhluk veľkých mnohojadrových buniek spolu s imunitnými bunkami

H

 • H2-antagonisty –lieky, ktoré blokujú H2 receptory, využívané pri ochoreniach žalúdka
 • HDL-cholesterol – „dobrý cholesterol“, schopný zbaviť cievy prebytočného cholesterolu a priaznivo ovplyvňovať srdcovo-cievne zdravie človeka
 • Helicobacter pylori – baktéria v žalúdku, ktorá spôsobuje zápal žalúdočnej sliznice
 • Hemofilové invazívne infekcie – akútne bakteriálne ochorenia dýchacích ciest (pôvodca ochorenia: Hemophilus influenzae)
 • Hemoroidy – „zlatá žila“, ochorenie ciev v oblasti análneho kanála
 • Hepatocelulárny karcinóm – najčastejší zhubný nádor pečene
 • Hexavakcína – očkovanie proti ochoreniam: čierny kašeľ, záškrt, tetanus, detská obrna, vírusová hepatitída B a hemofilové infekcie
 • Hyperglykémia – vysoké hodnoty krvného cukru (glukózy v krvi)
 • Hypertenzia – krvný tlak dlhodobo vyšší než 140/90 mmHg
 • Hypertrofia – zväčšenie objemu bunky, tkaniva alebo orgánu

CH

 • Cholera – bakteriálne hnačkové ochorenie (pôvodca ochorenia: Vibrio cholerae)

I

 • IgE – protilátky, ktoré sa produkujú pri alergickej reakcii
 • Inhibítory protónovej pumpy – lieky, ktoré sa používajú pri liečbe ochorení žalúdka
 • Intermitentný – dočasne pozastavený
 • Intolerancia – precitlivenosť na jedlo, pri ktorej nedochádza k imunitnej reakcii
 • Inzulín – pankreatický enzým schopný regulovať hladinu cukru v krvi
 • Inzulínová rezistencia – stav, pri ktorom tkanivá dostatočne nereagujú na inzulín
 • Inzulínový receptor – receptor, na ktorý sa naviaže inzulín
 • Ischémia – zníženie až úplne obmedzenie prívodu krvi do tkanív
 • Ischemická choroba srdca – súbor chorôb srdca, ktoré vznikajú vplyvom nedokrvenia a zníženia, resp. zastavenia, dodávok kyslíka do srdcového svalu

J

 • Japonská encefalitída – akútne vírusové ochorenie mozgu prenášané komármi (pôvodca ochorenia: Flavivirus)

K

 • Kalcifikácia – ukladanie vápnika v tkanivách
 • Karcinogén – látka, ktorá má potenciál spôsobiť rakovinu
 • Karcinoid – nádor z buniek difúzneho neuroendokrinného systému
 • Karcinóm – zhubný nádor
 • Kardiomyocyt – bunka srdcovej svaloviny
 • Kardio-vaskulárny systém – srdcovo-cievny systém
 • Ketogénne diéty – strava s vysokým obsahom tukov a nízkym obsahom sacharidov
 • Kolorektálny karcinóm – zhubný nádor hrubého čreva
 • Kontrakcia – stiahnutie svalu
 • Kyselina askorbová – vitamín C

L

 • Laktát – kyselina mliečna, ktorá vzniká pri rozklade glukózy bez prítomnosti kyslíka
 • Laktáza – enzým, ktorý rozkladá mliečny cukor
 • Laktózová intolerancia – neschopnosť stráviť mliečny cukor (laktózu), kvôli nedostatku enzýmu laktáza
 • LDL-cholesterol – „zlý cholesterol“, schopný ukladať sa v cievach a nepriaznivo ovplyvňovať srdcovo-cievne zdravie človeka
 • Leptín – hormón, ktorý ovplyvňuje pocit hladu a sýtosti
 • Leptínová rezistencia – stav, pri ktorom tkanivá neodpovedajú na zmeny hladiny leptínu
 • Leukocyty – biele krvinky
 • Libido – sexuálna túžba
 • Lymfóm – zhubný nádor lymfatického systému

M

 • Meningokoková meningitída – bakteriálny zápal mozgových blán (pôvodca ochorenia: Neisseria meningitidis)
 • Metabolický syndróm – súbor rizikových faktorov vzniku srdcovo-cievnych chorôb
 • Metaplázia – premena jedného typov buniek na iný
 • Metformín – liek, predpisovaní pri diabetes mellitus 2.typu
 • Mikroorganizmy – baktérie, vírusy, huby a jednobunkové organizmy neviditeľné ľudským okom
 • MMR vakcína – očkovanie proti ochoreniam: mumps, osýpky, ružienka
 • Mononenasýtené mastné kyseliny – zdroj: v olivovom leji, sójových bôboch, mandliach, vlašských orechoch
 • Morbidita – chorobnosť
 • Mortalita – úmrtnosť
 • Multifacetový – mnohostranný
 • Mumps (parotidída) – „príušnice“, akútne vírusové ochorenie príušných slinných žliaz (pôvodca ochorenia: Rubulavirus)
 • Mutácia – zmena genetického materiálu
 • Mutagénny – spôsobujúci mutácie
 • Myelinizácia – tvorba myelínových pošiev okolo nervov

N

 • NAFL – nealkoholová steatóza
 • NAFLD – nealkoholová metabolická tuková choroba pečene
 • NASH – nealkoholová steatohepatitída
 • Nasýtené mastné kyseliny (kyselina myristová, palmitová a laurová) – nasýtené mastné kyseliny, ktoré najvýraznejšie zvyšujú LDL-cholesterol; zdroj: masť, mäso, mlieko, vajcia
 • Nefropatia – ochorenie, postihnutie obličiek
 • Nitráty – dusičnany, prirodzene sa vyskytujúce v živočíšnych výrobkoch
 • Nitrozamíny – karcinogénne zlúčeniny
 • Nízkolaktózová diéta – strava s vylúčením mlieka a mliečnych výrobkov

O

 • Obezita – vysoký obsah tuku v tele, BMI väčšie ako 30
 • Obliterácia – uzatvorenie, upchanie
 • Okultné – skryté, voľným okom neviditeľné, napr. krvácanie v bruchu
 • Omega-3 mastné kyseliny – zdroj: ryby, rybie oleje, orechové a rastlinné oleje ako napríklad repkový, sójový, ľanový, vlašský
 • Osteoporóza – úbytok kostnej hmoty s poruchou stavby kosti
 • Osýpky – „morbilli“, vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s typickou kožnou vyrážkou (pôvodca ochorenia: Morbillivirus)

P

 • Pablana – bledožltý povlak pripomínajúci blanu, ktorá vzniká pri zápale
 • Pandémia – je epidémia, ktorá sa šíri na veľmi veľké územie a postihuje veľkú časť populácie
 • Panická porucha – úzkostná porucha, charakteristická panickými atakmi bez väzby na konkrétnu situáciu
 • Pasívna difúzia – voľný prestup látok cez membránu na základe koncentrácie
 • Periodická depresívna porucha – opakované stavy dlhotrvajúceho smútku, výkonnosti, beznádeje a vyčerpania
 • Peristaltika – pohyby čriev
 • Pneumokokové invazívne ochorenia – skupina zápalových ochorení, ktoré spôsobuje baktéria Streptococcus pneumoniae
 • Pomer intima/media – pomer hrúbky vnútornej a strednej vrstvy cievy
 • Pohlavne dimorfné – pohlavne dvojtvarý (prítomný rozdiel medzi pohlaviami)
 • Polynenasýtené mastné kyseliny – zdroj: ryby, rastlinné oleje, orechoch a semenách
 • Polypy – nezhubné výrastky zo sliznice
 • Prebiotikum – „potrava“ pre črevné baktérie
 • Predčasná menopauza – vymiznutie menštruácie u žien mladších ako 40 rokov
 • Predčasný pôrod – pôrod pred 37.týždňom trvania tehotenstva
 • Primárna prevencia – postupy ako predchádzať ochoreniam
 • Protilátka – bielkovinová látka, produkovaná bielymi krvinkami ako reakcia na cudzorodé látky v tele
 • Psychofarmaká – lieky používané na liečbu psychických porúch

R

 • Raw strava – strava pozostávajúca len zo surových potravín
 • Reduktáza – enzým, ktorý redukuje zlúčeniny
 • Regurgitácia – spätné prúdenie
 • Ružienka – „rubeola“, infekčné vírusové ochorenie postihujúce kožu a lymfatické uzliny (pôvodca ochorenia: Rubivirus)

S

 • Sarkoméra – funkčná jednotka svalového vlákna
 • Sekundárna prevencia – prevencia na zachytenie skorého štádia ochorenia
 • Schizofrénia – chronické duševné ochorenie so zmenami správania, myslenia a emócii
 • Sigmoidoskopia – hlavná metóda vizuálneho vyšetrenia konečníka
 • Skríning – aktívne testovanie a vyhľadávanie potencionálne chorých osôb
 • Spomalený rast plodu – odborne reštrikcia rastu plodu, je situácia, keď je veľkosť plodu menšia ako je dané pre vývojový vek a keď príčinou je znížený prítok krvi do placenty
 • Steatóza – zvýšený obsah tuku v pečeňových bunkách
 • Steatohepatitída – stukovatenie pečene spojené so zápalom
 • Stenóza – zúženie v dutom orgáne
 • Stresor – spúšťač stresovej reakcie
 • Suplementácia – umelé nahrádzanie chýbajúcej látky v tele

T

 • Terciárna prevencia – prevencia proti komplikáciám ochorení
 • Testosterón – mužský pohlavný hormón
 • Tetanus – bakteriálne infekčné ochorenie, ktoré postihuje nervový systém (pôvodca ochorenia: Clostridium tetani)
 • Transmastné kyseliny – zdroj: stužené rastlinné oleje, margaríny; tuky vznikajúce pri vysmážaní a fritovaní; v malom množstve v mlieku a masti
 • Tromby – krvné zrazeniny

U

V

 • Vaskulárny – cievny
 • Vazodilatácia – rozšírenie ciev
 • Vencovité tepny – tepny, ktoré vyživujú srdce
 • Viacvalentná vakcína – vakcína s viacerými typmi choroboplodného organizmu
 • Vírusová hepatitída A – „choroba špinavých rúk“, vírusové ochorenie pečene (pôvodca ochorenia: HAV)
 • Vírusová hepatitída B – vírusové ochorenie pečene prenosné krvou (pôvodca ochorenia: HBV)
 • Viscerálny tuk – tuk v okolí vnútorných orgánov
 • Vláknina – polysacharid napomáhajúci správnemu pohybu čriev
 • Vnútorný faktor – glykoproteín v žalúdku potrebný pre vstrebanie vit.B12
 • Vulva – vonkajšia časť pošvy

Z

 • Záškrt – „diftéria“, akútne bakteriálne ochorenie, ktoré postihuje hrdlo a krčné mandle (pôvodca ochorenia: Corynebacterium diphtheriae)

Ž

 • Žltá zimnica – závažné vírusové ochorenie prenášané komármi (pôvodca ochorenia: Flavivirus)

Pre odbornú verejnosť

MedConnect je profesijna medicínska sieť, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.

Slovník