Skip to content

Pre lekárov

Pre lekárov sme vytvorili profesijnú medicínsku platformu Medconnect.

Je to platforma určená pre odbornú komunikáciu lekárov a zariadení, spoločností a odborných združení pôsobiacich v zdravotníctve.

Vyberáme z obsahu článkov, ktoré nájdete na MedConnecte. Prístup k nim majú iba zaregistrovaní lekári. Registrácia je zdarma.

Ciele Platforma zároveň slúži ako

pracovný nástroj

komunikačný nástroj

sociálna sieť

Vstup na platformu je na základe čísla SLK každého lekára, čím sa zaručí odborný medicínsky obsah. Vstup pre lekárov je ZDARMA.
Lekár si pri registrácii zaznačí svoju špecializáciu prípadne odborné oblasti, z ktorých chce dostávať informácie.
Na sieti nie sú reklamy, algoritmy a adresovaným obsahom podľa odbornosti sa snažíme o minimalizovanie spamov.
Registrácia je veľmi jednoduchá, no v prípade potreby radi pomôžeme. www.medconnect.sk alebo info@medconnect.sk

Na platforme, okrem iného, nájdete k projektu Týždeň prevencie:

 • Profil projektu Týždeň prevencie 2023
 • Verejné odborné skupiny na 5 medicínskych oblastí:
  • Kardiologické ochorenia
  • Gastroenterologické ochorenia
  • Diabetes
  • Imuno -alergické ochorenia
  • Očkovanie
 • Verejná skupina všeobecných lekárov
 • Prístup k recenzovanému, postgraduálnemu odbornému časopisu Všeobecný lekár (obsahuje články zverejnené v printe a ďalšie online články zverejnené iba na sieti Medconnect)
Každý účastník môže uverejňovať články, postovať, otvárať diskusiu, komentovať, zverejniť anketu, dotazník, sledovať webináre a zúčastňovať sa pripravovaných akreditovaných vzdelávacích aktivít. 

Pre odbornú verejnosť

MedConnect je profesijna medicínska sieť, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.

Pre lekárov