Skip to content

kalendár Svetové dni

Apríl

 • apríl 1

  Medzinárodný deň vtáctva
  Medzinárodný deň zábavy v práci

 • apríl 2

  Medzinárodný deň detskej knihy
  Európsky deň akcii za práva migrantov
  Svetový deň povedomia o autizme

 • apríl 4

  Medzinárodný deň bez násilia
  Medzinárodný deň proti nášľapným mínam a na podporu akcií proti nášľapným mínam

 • apríl 6

  Zelený štvrtok
  Medzinárodný deň boja proti hluku

 • apríl 7

  Svetový deň zdravia (WHO)

 • apríl 8

  Medzinárodný deň Rómov
  Biela sobota

 • apríl 9

  Veľkonočná nedeľa

 • apríl 11

  Svetový deň Parkinsonovej choroby
  Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu

 • apríl 12

  Svetový deň letectva a kozmonautiky

 • apríl 15

  Svetový deň umenia

 • apríl 16

  Svetový deň hlasu

 • apríl 17

  Svetový deň hemofílie

 • apríl 18

  Medzinárodný deň žonglovania
  Európsky deň za práva pacientov
  Svetový deň kultúrneho dedičstva
  Svetový deň rádioamatérov

 • apríl 22

  Deň zeme

 • apríl 23

  Svetový deň kníh a autorských práv

 • apríl 24

  Svetový deň laboratórnych zvierat (UNESCO)
  Sviatok sv. Juraja, patróna vojakov, rytierov, lukostrelcov a skautov
  Deň skautov
  Svetový týždeň laboratórnych zvierat

 • apríl 25

  Svetový deň tučniakov
  Svetový deň boja proti malárii

 • apríl 26

  Svetový deň dierkovej fotografie
  Svetový deň duševného vlastníctva
  Svetový deň vodiacich psov

 • apríl 27

  Svetový deň grafiky

 • apríl 28

  Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
  Deň Narcisov – verejno-prospešná zbierka

 • apríl 29

  Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami
  Medzinárodný deň tanca

 • apríl 30

  Svetový veterinárny deň
  Svetový deň modlitieb za kňažské a reholné povolania

Marec

 • marec 3

  Svetový deň modlitieb žien

 • marec 8

  Medzinárodný deň žien

 • marec 9

  Deň paniky
  Svetový deň obličiek

 • marec 11

  Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu

 • marec 14

  Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život

 • marec 15

  Svetový deň spotrebiteľských práv
  Európsky deň spotrebiteľov

 • marec 19

  Sviatok sv. Jozefa
  Medzinárodný deň planetárii

 • marec 20

  Svetový deň divadla pre deti a mládež
  Medzinárodný deň štastia

 • marec 21

  Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
  Svetový deň Downovho syndrómu
  Medzinárodný deň lesov
  Medzinárodný deň bábkarstva
  Medzinárodný deň invalidov
  Svetový deň zdravého spánku
  Svetový deň poézie
  Svetový deň sociálnej práce

 • marec 22

  Medzinárodný deň tuleňov
  Svetový deň vody

 • marec 23

  Svetový deň meteorológie (WMO)

 • marec 24

  Svetový deň tuberkulózy (WHO)

 • marec 25

  Deň zápasu za ľudské práva
  Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi

 • marec 26

  Svetový deň epilepsie

 • marec 27

  Svetový deň divadla

 • marec 28

  Deň učiteľov

Február

 • február 2

  Svetový deň zasväteného života
  Svetový deň mokradí

 • február 4

  Svetový deň proti rakovine

 • február 6

  Svetový deň bez mobilu

 • február 8

  Deň pre bezpečnejší internet

 • február 11

  Svetový deň chorých

 • február 12

  Svetový deň manželstva

 • február 14

  Deň zaľúbených

 • február 15

  Európsky deň perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti sestier
  Deň osamelých

 • február 20

  Svetový deň sociálnej spravodlivosti

 • február 21

  Medzinárodný deň turistických sprievodcov
  Medzinárodný deň materského jazyka (UNESCO)

 • február 22

  Medzinárodný deň skautiek
  Európsky deň obetí zločinu

Január

 • január 1

  Svetový deň mieru

 • január 4

  Svetový Braillov deň

 • január 6

  Svetový deň vojnových sirôt
  Zjavenie Pána

 • január 15

  Svetový deň armády

 • január 23

  Deň patriotizmu

 • január 24

  Sviatok sv. František Saleský
  Deň komplimentov

 • január 25

  Sviatok Obrátenia Pavla

 • január 26

  Medzinárodný deň colníctva

 • január 27

  Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

 • január 28

  Európsky deň ochrany osobných údajov
  Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne

 • január 29

  Svetový deň lepry

December

 • december 1

  Svetový deň boja proti AIDS (WHO)

 • december 2

  Svetový deň zrušenia otroctva

 • december 3

  Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)
  Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím (OSN)

 • december 4

  Sviatok sv. Barbory, patrónky baníkov a delostrelcov

 • december 5

  Svetový deň pôdy
  Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji

 • december 6

  Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí

 • december 7

  Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (ICAO)

 • december 9

  Medzinárodný deň boja proti korupcii

 • december 10

  Deň ľudských práv

 • december 11

  Medzinárodný deň vysielania pre deti
  Medzinárodný deň hôr

 • december 18

  Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie
  Medzinárodný deň migrantov

 • december 19

  OSN deň pre spoluprácu Juh-Juh

 • december 20

  Medzinárodný deň ľudskej solidarity

November

 • november 1

  Svetový deň vegánov

 • november 2

  Pamiatka zosnulých

 • november 3

  Sviatok sv. Huberta, patróna poľovníkov

 • november 5

  Svetový deň behu

 • november 6

  Medzinárodný deň ochrany životného prostredia pred ničením počas vojny a ozbrojeného konfliktu

 • november 8

  Svetový deň urbanizmu
  Svetový deň röntgenológie a röntgenológov

 • november 9

  Svetový deň pošty
  Deň starých rodičov

 • november 10

  Svetový deň vedy pre mier a rozvoj (UNESCO)

 • november 11

  Deň veteránov
  Svetový deň použiteľnosti

 • november 13

  Deň Guinnessových svetových rekordov
  Medzinárodný deň nevidomých
  Svetový deň dobrosrdečnosti

 • november 14

  Svetový deň diabetu

 • november 15

  Sviatok sv. Alberta Veľkého, patróna vedcov
  Deň väznených spisovateľov

 • november 16

  Medzinárodný deň tolerancie (UNESCO)
  Medzinárodný deň geografických informačných systémov

 • november 17

  Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity
  Medzinárodný deň študentstva
  Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

 • november 19

  Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
  Svetovy deň toaliet

 • november 20

  Medzinárodný deň bez fajčenia
  Svetový deň absurdít
  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev
  Deň spriemyselnenia Afriky
  Svetový deň detí (UNESCO)
  Svetový deň na pamiatku obetí havárii na cestách

 • november 21

  Svetový deň filozofie (UNESCO)
  Svetový deň pozdravov
  Svetový deň televízie

 • november 22

  Sviatok sv. Cecílie, patrónky hudby, hudobníkov a spevákov

 • november 25

  Medzinárodný deň mäsa a deň práv zvierat
  Svetový deň odstránenia násilia voči ženám
  Medzinárodný deň nenakupovania

 • november 29

  Medzinárodný deň solidarity s ľuďmi Palestíny

 • november 30

  Deň počítačovej bezpečnosti

Október

 • október 1

  Svetový deň vegetariánov
  Medzinárodný deň hudby
  Medzinárodný deň starších osôb

 • október 2

  Medzinárodný deň nenásilia
  Svetový deň hospodárskych zvierat

 • október 3

  24-hodinový deň komiksov
  Svetový deň ľudských sídiel
  Svetový deň architektúry
  Medzinárodný deň nájomníkov

 • október 4

  Svetový deň ochrany zvierat
  Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat a vtákov

 • október 5

  Medzinárodný deň učiteľov (UNESCO)

 • október 7

  Svetový deň úsmevu

 • október 8

  Svetový deň hospicovej a paliatívnej starostlivosti

 • október 9

  Svetový deň pošty
  Deň starých rodičov

 • október 10

  Európsky deň depresie
  Svetový deň proti trestu smrti
  Európsky deň proti trestu smrti
  Svetový deň duševného zdravia

 • október 11

  Deň solidarity s politickými väzňami v Juhoafrickej republike
  Svetový deň proti bolesti

 • október 12

  Svetový deň artritídy
  Medzinárodný deň zborového spevu
  Medzinárodný deň za zredukovanie prírodných katastrof

 • október 14

  Svetový deň normalizácie
  Svetový deň vajec

 • október 15

  Deň bielej palice
  Svetový deň vidieckych žien
  Svetový deň umývania rúk

 • október 16

  Svetový deň potravy (FAO)
  Svetový deň chrbtice

 • október 17

  Medzinárodný deň boja proti chudobe

 • október 18

  Svetový deň menopauzy
  Sviatok sv. Lukáša, patróna umelcov a maliarov, lekárov a chirurgov
  Svetový deň monitorovania vody

 • október 20

  Svetový deň osteoporózy
  Medzinárodný deň stromov

 • október 21

  Deň pôvodných odrôd jabĺk

 • október 22

  Medzinárodný deň porozumenia koktavosti

 • október 23

  Svetový deň misií

 • október 24

  Medzinárodný deň školských knižníc
  Deň OSN
  Svetový deň informovanosti o rozvoji

 • október 25

  Európsky deň občianskeho práva
  Svetový deň cestovín

 • október 27

  Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

 • október 28

  Svetový deň juda

 • október 29

  Svetový deň psoriázy

 • október 31

  Svetový deň sporenia

Pre odbornú verejnosť

MedConnect je profesijna medicínska sieť, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.

Svetové dni