Skip to content
Ciele, vízia a miľníky

Väčšina ochorení v rámci Týždňa prevencie je založená práve na našom vlastnom prístupe ku zdraviu, k životnému štýlu. Nie je ľahké zorganizovať si život tak, aby sme všetko vždy stíhali a pre mnoho ľudí sa stáva zdravie prioritou až v okamihu, keď sa objavia prvé príznaky zdravotných ťažkostí. Informovanosťou a uvedomelým prístupom vieme mnohým ochoreniach zabrániť a predísť. Mnoho kardio-, gastro-, imuno-alergo-, a metabolických ochorení, ako je aj diabetes vieme sami ovplyvniť. Vysoké % týchto ochorení vzniká nevhodným životným štýlom, neskorou diagnostikou, neskorým vyhľadaním lekára alebo aj neskorým odovzdaním pacienta do rúk špecialistom.


Náš 8 mesačný program „Týždeň prevencie“ poskytne dostatok odborných a overených informácií k tomu, aby sme spoločne zlepšili kvalitu našich životov a prispeli tak aj ku zlepšeniu stavu zdravotníctva.

Vízia Projekt Týždeň prevencie

Zapojiť do tohto projektu čo najviac Všeobecných lekárov s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi nimi, pacientmi a špecialistami a zvýšiť úroveň a efektivitu medicínskych výkonov.

Našou víziou je zvýšiť dôveru medzi lekármi a pacientmi, ako aj povedomie o zdraví a ochoreniach založeného na informáciách od lekárov a nie „google“.

Chceme prispieť k predchádzaniu – k prevencii zdravotných problémov, aby sa zvýšila kvalita života ľudí a odbremenili sa praktickí lekári od problémov, ktorým sa dá pomerne jednoducho a malými zmenami v postoji ku zdraviu a životnému štýlu prechádzať.

Pomocou zdieľania odborných informácií o zdraví a ochoreniach ľudskou rečou chceme apelovať na verejnosť, aby zaujala uvedomelý a zodpovedný prístup k vlastnému životnému štýlu. Uvoľní sa tak priestor pre lekárov, aby detailnejšie riešili ochorenia, ktorým sa preventívnym prístupom nedá obísť.

Ciele Projekt Týždeň prevencie

1.

Zlepšiť komunikáciu a dôveru medzi lekármi a pacientmi

2.

Formovať proaktívny postoj verejnosti k vlastnému zdraviu na základe overených informácií

3.

Zvýšiť povedomie verejnosti o ochoreniach, ktoré dlhé roky nebolia, ale devastujú organizmus a kvalitu života

4.

Vzdelávať verejnosť v oblasti zdravia prostredníctvom odborných informácií a reálnych skúseností na Slovensku

5.

Prepojiť a vzdelávať všeobecných lekárov a špecialistov

Miľníky Projekt Týždeň prevencie

 • október 2022

  Štart

  Začíname…

 • október 2022 – apríl 2023

  Projekt

  Pravidelné informácie a vzdelávacie aktivity pre verejnosť a odborníkov medicíny.

 • 3. máj 2023

  Tlačová konferencia

  Vyvrcholenie projektu.

 • 15.5. – 19.5. 2023

  Týždeň prevencie

  Samotný Týždeň prevencie v ambulanciách Všeobecných lekárov  a prezenčne vo vybraných mestách.

Projekt vyvrcholí v máji 2023

Tlačovou konferenciou a hlasnou výzvou pre lekárov a verejnosť absolvovať v projekte ponúkané vyšetrenia – ambulantne u všeobecných lekárov a prezenčne vo vybraných mestách – a veríme, že tieto vyšetrenia odzrkadlia našu spoločnú 8 mesačnú snahu o zlepšenie stavu v zdravotníctve. Aj pacientov – aj v stave ambulanciách.

Samotným týždňom venovaných jednotlivým terapeutickým oblastiam u všeobecných lekárov a v niektorých mestách.

Pre odbornú verejnosť

MedConnect je profesijna medicínska sieť, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.

Ciele, vízia a miľníky