Skip to content
Ciele, vízia a miľníky

Väčšina ochorení v rámci Týždňa prevencie je založená práve na našom vlastnom prístupe ku zdraviu, k životnému štýlu. Nie je ľahké zorganizovať si život tak, aby sme všetko vždy stíhali a pre mnoho ľudí sa stáva zdravie prioritou až v okamihu, keď sa objavia prvé príznaky zdravotných ťažkostí. Informovanosťou a uvedomelým prístupom vieme mnohým ochoreniach zabrániť a predísť. Mnoho kardio-, gastro-, imuno-alergo-, a metabolických ochorení, ako je aj diabetes vieme sami ovplyvniť. Vysoké % týchto ochorení vzniká nevhodným životným štýlom, neskorou diagnostikou, neskorým vyhľadaním lekára alebo aj neskorým odovzdaním pacienta do rúk špecialistom.


Náš 8 mesačný program „Týždeň prevencie“ poskytne dostatok odborných a overených informácií k tomu, aby sme spoločne zlepšili kvalitu našich životov a prispeli tak aj ku zlepšeniu stavu zdravotníctva.

Vízia Projekt Týždeň prevencie

Zapojiť do tohto projektu čo najviac Všeobecných lekárov s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi nimi, pacientmi a špecialistami a zvýšiť úroveň a efektivitu medicínskych výkonov.

Našou víziou je zvýšiť dôveru medzi lekármi a pacientmi, ako aj povedomie o zdraví a ochoreniach založeného na informáciách od lekárov a nie „google“.

Chceme prispieť k predchádzaniu – k prevencii zdravotných problémov, aby sa zvýšila kvalita života ľudí a odbremenili sa praktickí lekári od problémov, ktorým sa dá pomerne jednoducho a malými zmenami v postoji ku zdraviu a životnému štýlu prechádzať.

Pomocou zdieľania odborných informácií o zdraví a ochoreniach ľudskou rečou chceme apelovať na verejnosť, aby zaujala uvedomelý a zodpovedný prístup k vlastnému životnému štýlu. Uvoľní sa tak priestor pre lekárov, aby detailnejšie riešili ochorenia, ktorým sa preventívnym prístupom nedá obísť.

Ciele Projekt Týždeň prevencie

1.

Zlepšiť komunikáciu a dôveru medzi lekármi a pacientmi

2.

Formovať proaktívny postoj verejnosti k vlastnému zdraviu na základe overených informácií

3.

Zvýšiť povedomie verejnosti o ochoreniach, ktoré dlhé roky nebolia, ale devastujú organizmus a kvalitu života

4.

Vzdelávať verejnosť v oblasti zdravia prostredníctvom odborných informácií a reálnych skúseností na Slovensku

5.

Prepojiť a vzdelávať všeobecných lekárov a špecialistov

Miľníky Projekt Týždeň prevencie

 • október 2022

  Štart

  Začíname…

 • október 2022 – apríl 2023

  Projekt

  Pravidelné informácie a vzdelávacie aktivity pre verejnosť a odborníkov medicíny.

 • 3. máj 2023

  Tlačová konferencia

  Vyvrcholenie projektu.

 • 15.5. – 19.5. 2023

  Týždeň prevencie

  Samotný Týždeň prevencie v ambulanciách Všeobecných lekárov  a prezenčne vo vybraných mestách.

 • 14. 11. 2023

  Svetový deň diabetu

  Podujatie pre verejnosť v EUROVEA od 15:00 do 19:00 h. Diskusia s odborníkmi, poradenstvo a meranie cukru v krvi.

Projekt bol uvedený tlačovou konferenciou máji 2023 a pokračuje počas celého roka 2024

Projekt Týždeň prevencie bol predstavený verejnosti a médiám tlačovou konferenciu pri príležitosti Svetového dňa praktických lekárov v máji 2023.
Súčasne prebiehali aj podujatia pre verejnosť v podobe 2 dní venovaných prevencii v nákupnom centre VIVO! a na Gymnáziu F. G. Lorcu.

Projekt pokračuje aj do roku 2024 publikovaním praktických a užitočných článkov z oblasti zdravia a chorôb pod záštitou odborných garantov. Našim cieľom je komunikovať témy z relevantných zdrojov, zvyšovať povedomie verejnosti a pomáhať tak nielen nám, ale aj našim lekárom.

Sledujte naše pripravované aktivity pre odborníkov, pre verejnosť a v máji 2024 sa opäť vidíme na Dňoch venovaných prevencii.

Pre odbornú verejnosť

MedConnect je profesijna medicínska sieť, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.

Ciele, vízia a miľníky