Skip to content

Čo je projekt Týždeň prevencie?

Kontinuálne vzdelávanie verejnosti o zdraví a ochoreniach v 6 terapeutických oblastiach.

 
Hoci názov projektu je Týždeň prevencie, v skutočnosti ide o celoročný projekt, ktorý sa venuje zdieľaniu informácií a edukácii osobitne pre verejnosť a lekárov v 6 vybraných oblastiach zdravotných ťažkostí.

Pre odbornú verejnosť

MedConnect je profesijna medicínska sieť, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.

Týždeň prevencie