Skip to content

Sekcia Obezitologická sekcia

Obezita je chronické ochorenie. Nie je to iba kozmetický problém. Naopak. Je to závažný zdravotný problém.
S nadmernou telesnou hmotnosťou sú spojené závažné zdravotné riziká, najmä:

  • cukrovka,
  • kardiovaskulárne a respiračné ochorenia,
  • vysoký krvný tlak,
  • ochorenia kĺbov a
  • nádorové ochorenia

Obézni ľudia môžu mať nielen zdravotné problémy, ale aj sociálne a psychické. Vyskytujú sa u nich depresie a zakomplexovanosť, často majú zníženú sebadôveru a problémy pri uplatnení sa v zamestnaní.

Podľa svetových štatistík trpí nadváhou a obezitou viac ako polovica svetovej populácie a nadmerná telesná hmotnosť je druhou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia obyvateľstva. Na Slovensku má problémy s nadváhou a obezitou viac ako 1,5 milióna ľudí. Nadmerná telesná hmotnosť je spôsobená hlavne nerovnováhou medzi príjmom a výdajom energie.
Určité množstvo tuku v organizme je pre zdravie nevyhnutné. Priemerný organizmus štíhlej ženy má v priemere 20-30 % tuku, u štíhleho muža je to asi 12-20 %.
Najjednoduchším spôsobom ako sa zisťuje nadváha a obezita v populácii je pomocou indexu BMI, ktorý zohľadňuje výšku a hmotnosť osoby. Počíta sa ako hmotnosť v kg vydelená štvorcom výšky v metroch.
Témam o obezite a nadváhe sa budeme venovať každú sobotu formou príspevkov. Nájdete tu články o tejto tematike, skutočné príbehy, ale aj recepty na zdravé a chutné jedlá.

Pre odbornú verejnosť

MedConnect je profesijna medicínska sieť, ktorá zlepšuje komunikáciu medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa na zdravotnej starostlivosti.

Obezita